A KHR-ről

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR), korábbi közismert nevén „BAR lista” a hazai pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézmények közösen fenntartott hitelinformációs adatbázisa. A KHR minden hitelszerződést, fizetési késedelmet, mulasztást, csalást, visszaélést nyilván tart. Célja a hiteligénylők hitelképesség megállapításának elősegítése és a túlzott mértékű eladósodás megakadályozása.

Milyen alapon adják át adataimat a KHR-nek lejárt tartozás esetén?

A 2011. évi CXXII. törvény (Khrtv.) szabályozza, hogy társaságunk mikor és milyen adatokat ad át a KHR-nek.

Ahhoz, hogy az OTP Faktoring ügyfele adatait átadja a KHR-nek, egyszerre két feltételnek kell teljesülnie:

 1. Az adós a kölcsönszerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, ez által a lejárt, és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért.
 2. A minimálbér összegét meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennáll.

Hogyan kaphat tájékoztatást arról, hogy mi szerepel Önről a KHR-ben?

Joga van arról tájékozódnia, hogy milyen adatait tartja nyilván a KHR és azokat mely referenciaadat-szolgáltató adta át.

A tájékoztatást kérheti:

 1. a KHR rendszert üzemeltető Bankközi Informatikai Szolgáltató Zrt.-től (BISZ Zrt.), a www.bisz.hu/KHR_adatok_megismereseÚj lapon nyíló tartalom. oldalon található, előre kitöltött, aláírt és tanúkkal ellátott formanyomtatvány postai úton, vagy személyesen a 1205 Budapest, Mártonffy u. 25-27. címre történő leadásával.
  Amennyiben a saját hiteljelentés kérelem ügyintézése meghatalmazott útján kerül benyújtásra, a fentieken felül szükséges a meghatalmazás benyújtása is a BISZ Zrt. üzletszabályzatában foglalt formai követelmények alapján.
  A BISZ Zrt. a beérkezett kérelem alapján, 3 napon belül elkészíti a kérelmező számára a saját hiteljelentést. A BISZ Zrt. a kérelmező által a formanyomtatványon kiválasztott kézbesítési módnak megfelelően elektronikus úton e-mailben, tömörített, jelszavazott csatolmányként vagy a kérelmező postacímére kézbesítési bizonylattal ellátott irat formájában küldi meg a saját hiteljelentést.
 2. bármelyik magyarországi referenciaadat-szolgáltatótól. Kérését legkésőbb két munkanapon belül továbbítani kell a BISZ Zrt.-hez. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás 3 napon belül a kért adatokat megküldi az érintett referenciaadat-szolgáltatónak, amely azt legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja Önhöz postai úton.
  Kérelmét az alábbi előre kitöltött, aláírt és tanúkkal ellátott formanyomtatvány postai úton vagy személyesen történő leadásával nyújthatja be.

  Saját hiteljelentés kérelem természetes személy részérepdf271 KB
  Saját hiteljelentés kérelem egyéni vállalkozó részérepdf271 KB
  Saját hiteljelentés kérelem vállalkozás részérepdf271 KB

A tájékoztatás ingyenes.

 

Hány év múlva törlik adatait a KHR negatív listáról?

Különféle feltételek fennállása esetén 10, 5, illetve 1 év után vagy azonnal.

 • 10 év múlva, ha a mulasztás mindvégig fennáll
 • 5 év múlva, ha tartozását csak részben, kedvezmény nyújtása mellett fizeti meg
 • 1 év múlva, ha a tartozás teljes összegét megfizeti.

Hogyan kerülheti el, hogy adatai bekerüljenek a KHR negatív listára?

Ki kell fizetnie a tartozását.

A KHR-t a Bankközi Informatikai Szolgáltató Zrt. működteti, melynek honlapjánÚj lapon nyíló tartalom. számos további információt kaphat.

Adatainak átadását úgy tudja elkerülni, ha esedékessé vált tartozását időben rendezi.

Keresse munkatársunkat, aki további információkkal segít Önnek!