Van megoldás!

Életünk folyamatos változás. Jövedelmünk sokszor másként alakul, mint ahogyan terveztük. Amikor hitelt veszünk fel, sok mindennel nem számolhatunk előre. Az évek során romolhat a helyzetünk vagy akár javulhatnak is kilátásaink, de a tartozást biztosan vissza kell fizetni. Persze minden élethelyzet más és más: ezért társaságunk testreszabott megoldásokat ajánl fizetési problémával rendelkező ügyfeleinek.

Nincs két egyforma élethelyzet. Ezért az optimális megoldáshoz tudnunk kell, hogy ügyfelünk mekkora pénzügyi terhet tud tartósan vállalni. Felkészült ügyintézőinkkel átbeszélheti vagyoni helyzetét, jövedelmének várható alakulását. Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Pénzügyi rendezéssel kapcsolatos információk

Az Ön együttműködésével felmérjük jövedelmi helyzetét és ez alapján az önkéntes pénzügyi teljesítésnek a lehetőségét. A megoldások megismerése érdekében, kérjük, olvassa el tájékoztatónkat.

Fedezeti ingatlanértékesítéssel kapcsolatos megoldások

A tartozás kifizetése megvalósulhat egy ingatlan értékesítéséből is, melyhez partnereink útján professzionális ingatlanközvetítői hátteret tudunk nyújtani, hogy az ingatlan értékesítésével járó feladatokat levegyük ügyfeleink válláról az Ön és a partnereink között létrejött megbízási szerződésben foglaltak szerint. A megoldások megismerése érdekében, kérjük, olvassa el tájékoztatónkat.

Lépjen velünk kapcsolatba!

A gombra kattintva ingyenesen visszahívjuk.

Ingyenes telefonhívás

Állami segítség

 

Állami segítség: Nemzeti Eszközkezelő

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Eszközkezelő Programmal kapcsolatos egyes szabályokról szóló a Kormány 212/2018. (XI.20.) Korm. rendelet szerint a Nemzeti Eszközkezelő Zrt., illetve az OTP Faktoring Zrt. 2018. november 22-től nem fogad be szándéknyilatkozatokat, így ezen időponttól kezdődően nem kérelmezhető a programban történő részvétel. Részletesebb tájékoztatásért, illetve a további tartozásrendezési lehetőségekkel kapcsolatban kérjük, hogy vegye fel kapcsolatot társaságunkkal. A 2018. november 21-ig benyújtott kérelmeket társaságunk, illetve a Nemzeti Eszközkezelő a korábbi szabályok szerint elbírálja.

A nehéz helyzetbe került adósok részére biztosítja a kormány a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET) programját.

A NET lényege, hogy a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvényben foglalt feltételek teljesülése esetén a Magyar Állam tulajdonában álló Nemzeti Eszközkezelő Zrt. megvásárolja a súlyosan eladósodott, szociálisan rászorulóadós vagy zálogkötelezett jelzáloggal terhelt ingatlanát. Ezt követően adós vagy zálogkötelezett a jogszabályban meghatározott, nagyon kedvező bérleti díj ellenében határozatlan időre továbbra is otthonában maradhat. Az adásvételi szerződés tulajdonjog-bejegyzési ranghelyének alapjául szolgáló kérelem iktatási dátumától számított 72. hónap utolsó napjáig akár vissza is vásárolhatja az ingatlant a jogszabályban meghatározott vételáron.

A NET program lényege tehát az, hogy ingatlan Nemzeti Eszközkezelő általi megvásárlásával az adósok mentesülnek az adott ingatlant terhelő jelzálogjoggal biztosított tartozásuk visszafizetésének kötelezettségétől, miközben a jövőben is az ingatlanban maradhatnak bérlőként.

A NET-program igénybe vételét összetett feltételrendszer határozza meg, valamint társaságunk jóváhagyásához kötött. Amennyiben valamelyik feltételnek

  • az adós jelzáloggal terhelt ingatlana, vagy
  • a jelzáloghitel-szerződés tartalma, késettsége, vagy
  • az adós szociális helyzete és lakáshasználata

nem felel meg, úgy a tartozásrendezési lehetőség ezen módja nem vehető igénybe. Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feltételrendszerét itt érheti elÚj lapon nyíló tartalom..

Amennyiben szeretne többet megtudni az alkalmazott feltételrendszerről, az eljárás menetéről, vagy tartozását a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére történő ingatlanértékesítéssel kívánja rendezni, úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal, akik a folyamat valamennyi lépéséről, lépésében tájékoztatást, segítséget tudnak nyújtani.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a NET programra jogosító, valamennyi feltétel fennállása esetén sem köteles az OTP Faktoring megadni hozzájárulását az adásvételhez. A hozzájárulás megadásáról vagy elutasításáról az OTP Faktoring üzletpolitikája alapján szabadon dönt, amelyről köteles írásban tájékoztatnia Önt a szándéknyilatkozat befogadásától számított 30 napon belül.

 

Állami segítség: Természetes személyek adósságrendezési eljárása

Az eljárás lényege, hogy az adósok a fennálló, általuk nem kigazdálkodható tartozásokat azok végrehajtási eljárásban történő érvényesítését elkerülve a csődvédelem során a hitelezőkkel megállapodott vagy bíróság által meghatározottak szerint teljesítsék, elkerülve ezzel azt, hogy adós anyagi helyzete a végrehajtási eljárás során végképp ellehetetlenüljön. A magáncsőd eljárás törvényben szabályozott, általánosan 5 évig tartó folyamat, az ezzel kapcsolatos feladatokat az ún. Főhitelező, illetve a Családi Csődvédelmi Szolgálat látja el.

Az eljárás Önnek, mint magánszemélynek, egyéni vállalkozónak, őstermelőnek akkor jelenthet megoldást pénzügyi problémáira, ha rendelkezik vagyonnal és rendszeres jövedelemmel, de tartozásainak összege nem haladja meg vagyonának kétszeresét. Ezen felül hajlandó minimum 5 évig törleszteni a tartozásait az adósságrendezési megállapodásnak megfelelően, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a kedvezményekért cserébe pénzügyeit rendszeresen ellenőrizzék.

A családi csődvédelmi eljárás igénybevételéhez meghatározott formanyomtatványok kitöltése, és megfelelő példányszámban történő benyújtása szükséges. Az eljárás felmerülő költségeit az igénylőnek szükséges viselnie, és az egyezség létrejöttéig vagy bírói határozat meghozataláig a főhitelező részére a jogszabályban meghatározott összeget teljesítenie szükséges.

A csődvédelmi eljárás során adós ellen végrehajtás és a zálogtárgy kényszerértékesítése nem indítható, a folyamatban lévő eljárásokat felfüggesztik, a hitelezők az adósságrendezési eljárás keretein belül érvényesíthetik követelésüket. A megállapodásban rögzített, szigorú előírások betartásával, a fizetési kötelezettségek teljesítése után az adós mentesülhet tartozása egy részétől.

A családi csődvédelmi eljárás során az eljárásba bevont adósok vagyona a tartozások rendezésére szolgál. Ennek megfelelően a családi csődvédelmi eljárás igénybe vétele akkor lehet indokolt, ha Önnek rendszeres jövedelme van, és középtávon nem tervez megtakarítást, hitelfelvételt, nagyobb vagyont igénylő beruházást. A létfenntartáshoz szükséges jövedelmen felül az eljárásban részt vevő adósok valamennyi vagyona az eljárásba bevonható, így azok esetleges értékesítését a vagyoni helyzetet felügyelő, a Csődvédelmi Szolgálat által kijelölt családi vagyonfelügyelő határozhatja meg.

Amennyiben szeretne többet megtudni az alkalmazott feltételrendszerről, az eljárás menetéről, vagy tartozását a családi csődvédelmi eljárás keretein belül kívánja rendezni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal, akik a folyamat valamennyi lépéséről tájékoztatást, segítséget tudnak nyújtani.

Az eljárás során alkalmazott nyomtatványok

Az adósságrendezési eljárás kezdeményezése esetén a kezdeményező az Are tv. 17. § (6) alapján haladéktalanul értesíteni köteles a számlavezető pénzintézetet az adósságrendezési eljárás megkezdéséről. Amennyiben Ön, mint adós más pénzintézetnél adósságrendezési eljárást kezdeményezett, úgy az alábbi nyomtatvány kitöltésével és társaságunkhoz való eljuttatásával tehet eleget tájékoztatási kötelezettségének.

Abban az esetben, amennyiben Ön a társaságunk felé fennálló tartozásával kapcsolatban nem rendelkezik a Családi Csődvédelmi Szolgálat kitöltési útmutatójában szereplő, az adósságrendezési kérelemhez csatolandó valamennyi szerződéses irattal, akkor a társaságunk felé fennálló tartozásai vonatkozásában, a társaságunknál rendelkezésre álló iratokról másolatot kérhet a kijelölt ügyfélszolgálati irodáinkban. Az alábbi kérelmen azon iratokat szükséges megjelölnie, amely iratokkal nem rendelkezik, és azok megküldését kéri. A másolatokat társaságunk az igénylés átvételétől/beérkezésétől a kérelmező részére postai úton küldi meg.

Amennyiben Ön az adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelmét postai úton kívánja társaságunk részére benyújtani, akkor nyilatkoznia szükséges arról, hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránt nem nyújtott be kérelmet párhuzamosan a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervénél. Javasoljuk, hogy amennyiben társaságunk részére küldi meg a kérelmét, akkor a kérelemmel egyidejűleg szíveskedjen az alábbi nyilatkozatot kitölteni, és azt a kérelemcsomaggal együtt szíveskedjen megküldeni.

Kit tekintünk együttműködő ügyfélnek?

Kit tekintünk együttműködő ügyfélnek? Mi történik azokkal az ügyfelekkel, akik nem működnek együtt?

Együttműködő ügyfélnek tekintjük különösen azt, aki felveszi velünk a kapcsolatot és/vagy nem zárkózik el a kapcsolatfelvételtől, továbbá az áthidaló megoldásokhoz, vagy részletfizetéshez kért adatokat és nyilatkozatokat megjelölt határidőre és pontosan megadja, valamint rendelkezik fizetőkészséggel és fizetőképességgel.

Társaságunk minden ügyfelét többször is megkeresi levélben, telefonon vagy akár személyesen is. Együttműködő ügyfeleinkkel többnyire sikerül kölcsönösen elfogadható megoldást találni a tartozás rendezésére.

Abban az esetben, ha

  1. az ügyfél nem együttműködő, illetve
  2. nem teljesíti a megállapodásban foglaltakat, és/vagy
  3. egyéb hitelező végrehajtási eljárást indított,

akkor jogi eljárás megindítására kerülhet sor.

A társaságunk által kínált megállapodásokról ebben a dokumentumban is olvashat.

Végrehajtás

Végrehajtás

Amennyiben ügyfelünk elzárkózik az együttműködéstől, vagy nem teljesíti vállalt fizetési kötelezettségeit és lejárt tartozása van, társaságunk kénytelen megindítani a jogi eljárást.

Bővebben a végrehajtásról

Kapcsolati sáv