2024. június 27. és 28. valamint július 1. napján az OTP Faktoring Zrt. Zalaegerszegi ügyfélszolgálata költözés miatt zárva tart.  

Etikai dokumentumok

Az OTP Faktoring Zrt., mint az OTP Csoport tagja, Magyarország piacvezető társasága a hasonló tevékenységet végző pénzügyi gazdálkodó szervezetek között.

Eddigi sikereink alapja és a jövőnk záloga munkatársaink szakmai felkészültségében és az ügyfeleinkkel kialakított kapcsolatban kereshető. Eredményességünk elképzelhetetlen a szakmailag felkészült, alkotó és etikusan cselekvő munkavállalók elkötelezett munkája nélkül. A társaság etikai szabályai követendő mintául szolgálnak azok számára, akik napi feladataik végrehajtása során a társaság üzleti jó híréhez és a piacon betöltött szerepéhez méltóan kell, hogy eljárjanak munkatársaik, ügyfeleik vagy az egyéb érdekeltek felé.

Az Etikai Kódex tartalma egyfajta üzenet a társaság vezetői és tisztségviselői részéről arra vonatkozóan, hogy milyen vezetési, magatartási stílus alapján irányítják a társaságot és milyen magatartást várnak el az érintettektől.

Az OTP Faktoring Zrt. a Bejelentésekről szóló törvény (2023. évi XXV. törvény) hatálya alá tartozó belső visszaélés-bejelentési rendszert (Bejelentési rendszert) üzemeltet.

A Bejelentési rendszer célja, hogy lehetőséget biztosítson a Bejelentők számára a jogszabálysértések vagy az OTP Faktoring Zrt. Etikai Kódexe megsértésének, valamint a Bejelentésekről szóló törvény szerinti visszaéléseknek a bejelentésére. A Bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Bejelentés tehető

  • levélben a Compliance felelősnek címezve (1131 Budapest, Babér utca 9.)
  • e-mailben az etika@otpfaktoring.hu e-mail címre
  • személyesen (előzetesen egyeztetett időpontban) a Compliance felelősnél az OTP Bank Nyrt. Compliance Igazgatóságán a 1131 Budapest, Babér utca 9. szám alatt

A bejelentőnek lehetősége van megtenni a bejelentését az OTP Bank Nyrt. Compliance Igazgatóságánál is az alábbi csatornákon keresztül

  • személyesen munkaidőben (előzetesen egyeztetett időpontban)
  • levélben az OTP Bank Nyrt. Compliance Igazgatóságnak címezve (1131 Budapest, Babér utca 9.)
  • telefonon hétfőtől péntekig 8:00-20:00 óráig +36 1 366 6768 telefonszámon
  • e-mailen etika@otpbank.hu e-mail címre

A fentieken túl lehetőség van az etikai visszaélések, jogszabálysértések online bejelentésére is, amelyre a következő felületen van lehetőség: https://www.otpgroup.info/hu/ethical-breach-and-whistleblowing/form/bankÚj lapon nyíló tartalom.

Compliance felelős elérhetőségei

Személyesen vagy postai levél útján:
OTP Bank Nyrt.
1131 Budapest, Babér u. 9.
Telefon:
+36 70 649 6933
E-mail:
petra.cseh@otpbank.hu