Etikai dokumentumok

Az OTP Faktoring Zrt., mint az OTP Csoport tagja, Magyarország piacvezető társasága a hasonló tevékenységet végző pénzügyi gazdálkodó szervezetek között.

Eddigi sikereink alapja és a jövőnk záloga munkatársaink szakmai felkészültségében és az ügyfeleinkkel kialakított kapcsolatban kereshető. Eredményességünk elképzelhetetlen a szakmailag felkészült, alkotó és etikusan cselekvő munkavállalók elkötelezett munkája nélkül. A társaság etikai szabályai követendő mintául szolgálnak azok számára, akik napi feladataik végrehajtása során a társaság üzleti jó híréhez és a piacon betöltött szerepéhez méltóan kell, hogy eljárjanak munkatársaik, ügyfeleik vagy az egyéb érdekeltek felé.

Az Etikai Kódex tartalma egyfajta üzenet a társaság vezetői és tisztségviselői részéről arra vonatkozóan, hogy milyen vezetési, magatartási stílus alapján irányítják a társaságot és milyen magatartást várnak el az érintettektől.

Az OTP Faktoring Zrt. a Bejelentésekről szóló törvény (2023. évi XXV. törvény) hatálya alá tartozó belső visszaélés-bejelentési rendszert (Bejelentési rendszert) üzemeltet.

A Bejelentési rendszer célja, hogy lehetőséget biztosítson a Bejelentők számára a jogszabálysértések vagy az OTP Faktoring Zrt. Etikai Kódexe megsértésének, valamint a Bejelentésekről szóló törvény szerinti visszaéléseknek a bejelentésére. A Bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Bejelentés tehető

  • levélben a Compliance Igazgatóságnak címezve (1066 Budapest, Mozsár utca 8.)
  • e-mailben az etika@otpfaktoring.hu e-mail címre
  • személyesen munkaidőben (előzetesen egyeztetett időpontban) a Compliance felelősnél a 1066 Budapest, Mozsár utca 8. szám alatt, illetve a Compliance felelős helyettesénél az OTP Bank Nyrt. Compliance Igazgatóságán a 1131 Budapest, Babér utca 9. szám alatt

A bejelentőnek lehetősége van megtenni a bejelentését az OTP Bank Nyrt. Compliance Igazgatóságánál is az alábbi csatornákon keresztül

  • személyesen munkaidőben (előzetesen egyeztetett időpontban)
  • levélben az OTP Bank Nyrt. Compliance Igazgatóságnak címezve (1131 Budapest, Babér utca 9.)
  • telefonon hétfőtől péntekig 8:00-20:00 óráig +36 1 366 6768 telefonszámon
  • e-mailen  etika@otpbank.hu e-mail címre

Compliance vezető elérhetőségei

Személyesen vagy postai levél útján:
OTP Faktoring Zrt.
1066 Budapest, Mozsár utca 8.
Telefon:
+36 1 485 6075
E-mail:
ZlatniczkyneMZs@otpfakt.hu