Gyakori kérdések

A magáncsődhöz szükséges dokumentumokat itt találja

Mi az a követeléskezelő és hogyan zajlik a tartozás rendezésének folyamata?

Mivel foglalkozik az OTP Faktoring Zrt.?

Az OTP Faktoring az ország legnagyobb követeléskezelő cége.

Mit jelent a követeléskezelés?

Miért az OTP Faktoring Zrt. kezeli a tartozásomat?

Mert az Ön hitelezője szerződését felmondta, és lejárt követelését értékesítette az OTP Faktoring Zrt. részére. Az értékesítéshez a Polgári Törvénykönyv engedményezésre vonatkozó szabályai miatt nem szükséges az Ön beleegyezése, azonban az értékesítésről mind hitelezője, mind az OTP Faktoring Zrt. írásban értesíti a szerződés szereplőit. Továbbá az OTP Faktoring Zrt. egyéb hitelezők megbízásából is végezhet követeléskezelési tevékenységet.

Miért került az Ön tartozása hozzánk?

Hogyan tudom felvenni a kapcsolatot az OTP Faktoringgal?

Itt megtalálja, hogy hogyan veheti fel a kapcsolatot társaságunkkal.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Hogyan érhetem el személyes ügyintézőmet?

Minden ügyfelünknek személyes ügyintéző ad tájékoztatást a követelés aktuális státuszáról, összegéről, a rendezés lehetséges módjairól és a jogi eljárás folyamatáról. Ügyintézőnk elérhetőségét a tájékoztató levélben találja. Kérdés esetén forduljon hozzájuk bizalommal.

Ismeri személyes ügyintézőjének a mellékét?

Ha ismeri személyes ügyintéző mellékét, kérjük, hívja a következő telefonszámokat:

+36 1 267 6095
+36 1 267 6096

A 0-ás gomb megnyomása után tárcsázza a megfelelő melléket.

Nem ismeri személyes ügyintézőjének a mellékét?

Ha nem ismeri személyes ügyintéző mellékét, kérjük, hívja a következő telefonszámokat:

+36 1 267 6095
+36 1 267 6096

Vagy írjon az ugyfelszolgalat@otpfakt.hu e-mail címre.


Mekkora a tartozás összege és melyek rendezésének módjai?

Mennyi a fennálló tartozásom összege?

A tartozás összegéről levélben értesítjük Önt. Amennyiben tájékoztató levelünk nem jutott el az Ön által megadott címre, javasoljuk, érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon vagy közvetlenül az ügyével foglalkozó személyes ügyintézőnknél.

Ismeri személyes ügyintézőjének a mellékét?

Ha ismeri a személyes ügyintéző mellékét, kérjük, hívja a következő telefonszámokat:

+36 1 267 6095
+36 1 267 6096

A 0-ás gomb megnyomása után tárcsázza a megfelelő melléket.

Nem ismeri a személyes ügyintézőjének a mellékét?

Ha nem ismeri a személyes ügyintéző mellékét, kérjük, hívja a következő telefonszámokat:

+36 1 267 6095
+36 1 267 6096

Az ügyintézés elősegítése és saját érdekében, kérjük, minden esetben adja meg megváltozott lakcímét, elérhetőségi és egyéb adatait. Adatai kezelésének jogalapjáról, céljáról, illetve időtartamáról részletesen az adatkezelési tájékoztatónkbanpdf1 MB olvashat.

Milyen módon rendezhetem tartozásomat?

A tartozás rendezésére többféle lehetősége van. Például:

 1. Egyösszegű befizetéssel
 2. Részletekben (jelenlegi tartozás + kamat + költség felszámítása mellett)
 3. Adósságrendező hitellel (Nem az OTP Faktoring Zrt. által nyújtott szolgáltatás)
 4. Az ingatlanfedezet értékesítésével

Általános tájékoztató a tartozás rendezésének lehetőségeiről és áthidaló megoldásokrólpdf251 KB

Személyre szabott megoldási javaslatunk érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot!

Együttműködés hiányában társaságunk végrehajtási eljárás útján is érvényesítheti jogos követelését.

Milyen fizetési módok közül választhatok?
 1. Átutalás
 2. Csekkes fizetés
 3. Készpénz befizetés (OTP Bankfiókban)
 4. Készpénz befizetés (OTP Befizető ATM-ben*)
 5. Bankkártyás fizetés (kirendeltségeinken és kijelölt mobil követeléskezelő kollégáinknál)
 6. Online bankkártyás fizetés (weboldalunkon)


*A befizetési folyamat lépései:
- azonosítsa magát bankkártyájával az OTP Bank befizető ATM-nél
- válassza a pénzbefizetés menüben a saját bankszámlára vagy más OTP bankszámlára történő befizetés lehetőségek közül a más OTP bankszámlára történő befizetést
- adja meg a 11794022-22222411 számlaszámot (Társaságunk központi számlaszáma)
- adja meg a kedvezményezett nevét: OTP Faktoring Zrt.
- adja meg a közleményt: ügyazonosító
- adja meg a befizetés összegét (pl. megállapodás részlet összege)
- helyezze a készpénzt az automatába
- vegye el a befizetési bizonylatot

Hogyan kérhetek csekket a befizetés teljesítéséhez?

Igényét közvetlenül jelezheti nekünk, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Letöltheti a Csekkpótlás kérésepdf127 KB elnevezésű formanyomtatványt, amelyet kinyomtatása után kitölthet és benyújthatja ügyfélszolgálatunkon, illetve kérheti személyesen ügyintézőjétől is.

Hogyan köthetek részletfizetési megállapodást?

Társaságunk a követeléskezelési folyamat teljes időszaka alatt nyitott a tartozás részletekben történő rendezése iránt. Ez minden esetben egyedi megállapodás kérdése, így kérjük, hogy egyeztetés céljából keresse fel személyes ügyintézőjét!

Tájékoztatjuk, hogy részletfizetési kérelmének befogadása az OTP Faktoring részéről nem jelent kötelezettséget a részletfizetési megállapodás megkötésére. Kérelmének elutasítása esetén az OTP Faktoringot indokolási kötelezettség nem terheli.


Számíthat-e állami segítségre?

Milyen állami segítség közül választhatok?

Amennyiben megfelel a törvényi követelményeknek, az arra jogosultaknak lehetőségük van családi csődvédelmet kérni (más szóval magáncsődöt kezdeményezni).


Ki kezdeményezhet magáncsődöt és hogyan?

Hogyan nyújthatom be a magáncsőd eljárás iránti kérelmemet?

A kérelmet a Családi Csődvédelmi Szolgálat által rendszeresített űrlapon, 3 példányban szükséges benyújtania az adós és az adóstárs aláírásával.

A magáncsődhöz szükséges dokumentumokat itt találjaÚj lapon nyíló tartalom..

A kérelemhez a kitöltési útmutatóban szereplő egyéb dokumentumokat is csatolni szükséges.

Az eljárás kezdeményezése iránti kérelmét személyesen a kijelölt ügyfélszolgálati irodáinkban adhatja le vagy a 1364 Budapest, Pf. 47. címre postai úton küldheti el.

Lehetősége van a lakóhelye szerinti illetékes Családi Csődvédelmi SzolgálatnálÚj lapon nyíló tartalom. is elindítania a folyamatot.

Mire kell figyelnem a magáncsőd űrlapok kitöltésénél?

Az űrlapokat 3 példányban, jól olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni.

 • Minden kitöltött űrlaprészt vagy űrlapfejezetet az adósnak, adóstársnak dátummal és aláírásával kell ellátnia, és adataikat is be kell írni.
 • A kérelmet két tanúnak is alá kell írnia, feltüntetve a tanúk személyes adatait. Nem írhatja alá tanúként az űrlapot az adóstárs, egyéb kötelezett, vagy társaságunk alkalmazottja.
 • A kitöltött, és a fentiek szerint aláírt kérelmet személyesen vagy meghatározott postai címre, három példányban kell benyújtania, és egy példányt kell megtartania.
 • Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfelek elektronikusan is kitölthetik az űrlapokat. A kitöltést követően az űrlapokat 3 példányban ki kell nyomtatnia, alá kell írnia. A dokumentumot az egyéb kötelezettekkel és a tanúkkal is alá kell íratni.

A magáncsődhöz szükséges dokumentumokat itt találja.

Bővebb információkért a kitöltéssel kapcsolatban keresse fel a Családi Csődvédelmi SzolgálatÚj lapon nyíló tartalom. honlapját, ahol részletes kitöltési útmutatót találhat.


Sikerült rendeznie az adósságát?

Tartozás rendezését követően hogyan kérhetek igazolást a tartozás megszűnéséről?
 • Ha kifizette tartozását ügyintézőnk 30 napon belül tartozásmegszüntető nyilatkozatot küld Önnek, amivel ügyét lezártnak tekintjük. Amennyiben nem kapta meg a tartozásmegszüntető nyilatkozatot, telefonon, e-mailben, személyesen vagy postai úton jelezheti igényét. Az igazolást postán (amennyiben igényli faxon is) továbbítjuk Önnek, de személyesen is átveheti irodáinkban.
 • Ha nem társaságunknál rendezte tartozását, megbízott követeléskezelőnk a tartozás rendezésének tényét haladéktalanul jelzi társaságunk részére. Ezt követően társaságunk az előzőekben meghatározott módon jár el.
Tartozásom rendezését követően miként kerülhetek le a KHR listáról?

Attól függően, hogy milyen feltételekkel rendezte az adósságát, a rendezéstől számítva 1 vagy 5 év múlva törlik a rendszerből.

A központi hitelinformációs rendszerről részletesen itt olvashat.


Jó kezekben vannak-e a személyes adataim?

Hogyan gondoskodik az OTP Faktoring az adataim védelméről, és hogy tartja biztonságban azokat?

Társaságunk személyes adatot kizárólag meghatározott célból, valamely jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden esetben és szakaszában megfelel az adatkezelés jogszabályi elvárásainak, ezen túl az adatok felvételre és kezelésére tisztességesen és törvényesen kerülhet csak sor. Személyes adatai közül csak úgy és azt használjuk, ami ügyeinek intézéséhez nélkülözhetetlen, és amelynek kezelésére jogszabály vagy az Ön hozzájárulása felhatalmazza társaságunkat. Az adatkezelés során az alábbi elveket követjük

 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek (rendelkezésre állás)
 • hitelessége biztosított (adatkezelés hitelessége)
 • változatlansága igazolható (adatintegritás)
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A fenti szempontok maradéktalan figyelembevételével alakítottuk ki informatikai rendszerünket is adatai megőrzésére.

További információért olvassa el az adatkezelési tájékoztatótpdf1 MB.

Mit kell tennem személyes adataim változása esetén?

Amennyiben fontos adataiban változás történt (például elköltözött, telefonszámot váltott), kérjük, haladéktalanul tájékoztassa társaságunkat az aktuális adatok megadásával.

Vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy töltse ki és küldje meg részünkre az adatváltozás bejelentő iratunkatpdf286 KB!

Ismeri ügyintézőjének a mellékét?

Ha ismeri a személyes ügyintéző mellékét, kérjük, hívja a következő telefonszámokat:

+36 1 267 6095
+36 1 267 6096

A 0-ás gomb megnyomása után tárcsázza a megfelelő melléket.

Nem ismeri a személyes ügyintézőjének a mellékét?

Ha nem ismeri a személyes ügyintéző mellékét, kérjük, hívja a következő telefonszámokat:

+36 1 267 6095
+36 1 267 6096

Vagy írjon az ugyfelszolgalat@otpfakt.hu e-mail címre.

Levelezési címünk
OTP Faktoring Zrt.

1364 Budapest, Pf. 271