2024. június 27. és 28. valamint július 1. napján az OTP Faktoring Zrt. Zalaegerszegi ügyfélszolgálata költözés miatt zárva tart.  

Letölthető dokumentumok

Itt találhatók egyebek között azok a nyomtatványok, amelyeket az adósságrendezési folyamat elindítása vagy magáncsőd kezdeményezése érdekében ki kell tölteni.

A természetes személyek adósságrendezési eljárásában (Magáncsőd) résztvevő kötelezettek részére, a fizetési moratóriumra vonatkozó tájékoztatás

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a 2020. évi CVII. törvény és a 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti fizetési moratórium 2022. december 31-én véget ért, Társaságunk erre vonatkozó tájékoztatását itt töltheti le.

Az eljárás során alkalmazott nyomtatványok

Az adósságrendezési eljárás kezdeményezése esetén a kezdeményező az Are tv. 17. § (6) alapján haladéktalanul értesíteni köteles a számlavezető pénzintézetet az adósságrendezési eljárás megkezdéséről. Amennyiben Ön, mint adós más pénzintézetnél adósságrendezési eljárást kezdeményezett, úgy az alábbi nyomtatvány kitöltésével és társaságunkhoz való eljuttatásával tehet eleget tájékoztatási kötelezettségének.

Abban az esetben, amennyiben Ön a társaságunk felé fennálló tartozásával kapcsolatban nem rendelkezik a Családi Csődvédelmi Szolgálat kitöltési útmutatójában szereplő, az adósságrendezési kérelemhez csatolandó valamennyi szerződéses irattal, akkor a társaságunk felé fennálló tartozásai vonatkozásában, a társaságunknál rendelkezésre álló iratokról másolatot kérhet a kijelölt ügyfélszolgálati irodáinkban. Az alábbi kérelmen azon iratokat szükséges megjelölnie, amely iratokkal nem rendelkezik, és azok megküldését kéri. A másolatokat társaságunk az igénylés átvételétől/beérkezésétől a kérelmező részére postai úton küldi meg.

Amennyiben Ön az adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelmét postai úton kívánja társaságunk részére benyújtani, akkor nyilatkoznia szükséges arról, hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránt nem nyújtott be kérelmet párhuzamosan a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervénél. Javasoljuk, hogy amennyiben társaságunk részére küldi meg a kérelmét, akkor a kérelemmel egyidejűleg szíveskedjen az alábbi nyilatkozatot kitölteni, és azt a kérelemcsomaggal együtt szíveskedjen megküldeni.