Fizetési moratóriummal kapcsolatos információk. 

Letölthető dokumentumok

Itt találhatók egyebek között azok a nyomtatványok, amelyeket az adósságrendezési folyamat elindítása vagy magáncsőd kezdeményezése érdekében ki kell tölteni.

A természetes személyek adósságrendezési eljárásában (Magáncsőd) résztvevő kötelezetteknek a fizetési moratórium 2022. augusztus 1-jét követő igénybevételére vonatkozó nyomtatvány az OTP Faktoring Zrt., mint Hitelező esetében

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében, tájékoztatjuk azon ügyfeleinket, akik a 2015. évi CV. törvény szerinti természetes személyek adósságrendezési eljárásában (magáncsőd) vesznek részt, hogy a 2020. évi CVII. törvény alapján az OTP Faktoring Zrt. által kezelt ügyleteikre vonatkozik a fizetési moratórium, és annak szabályai.

A fizetési moratóriumra vonatkozó részletes tájékoztatónkat a weboldalunk nyitóképernyőjén találhatja.

Ahhoz, hogy továbbra is részt vehessen a fizetési moratóriumban 2022. augusztus 1-jét követően, úgy az alábbi nyilatkozatot kitöltve juttassa el részünkre 2022. július 31-ig. Felhívjuk figyelmét, hogy a határidő jogvesztő, 2022. július 31. napját követően fizetési moratórium további igénybevételére irányuló kérelem nem tehető. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fizetési moratóriumot abban az esetben veheti igénybe 2022. augusztus 1-jét követően, amennyiben az Ön ügylete 2022. június 17. napján fizetési moratórium hatálya alatt állt, és a fizetési moratóriumból történő kilépésre vonatkozó nyilatkozatot nem tett. További részleteket Társaságunk weboldalának nyitóképernyőjén talál.


Tájékoztatás az OTP Bank Nyrt., OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Lakástakarék Zrt., Merkantil Bank Zrt. és OTP Ingatlanlízing Zrt. azon ügyfelei részére, akik magáncsőd eljárásban vesznek részt

OTP Faktoring Zrt. által, az OTP Bank Nyrt., OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Lakástakarék Zrt., Merkantil Bank Zrt. és az OTP Ingatlanlízing Zrt., mint Hitelező(k) megbízásából kezelt, magáncsőddel érintett ügyletek esetében a Hitelező(k) weboldalán talál tájékoztatást a 2022. augusztus 1-jétől érvényes fizetési moratóriumról.

Amennyiben igénybe kívánja venni a 2022. augusztus 1-jétől érvényes fizetési moratóriumot, úgy kérjük a Hitelezővel vegye fel a kapcsolatot, hogy milyen módon teheti meg erre vonatkozó nyilatkozatát. Kérjük ne feledje, hogy a nyilatkozat megtételére ebben az esetben is 2022. július 31-ig van lehetősége, amely határidő jogvesztő. 2022. július 31. napját követően fizetési moratórium igénybevételére irányuló kérelem nem tehető.

Az eljárás során alkalmazott nyomtatványok

Az adósságrendezési eljárás kezdeményezése esetén a kezdeményező az Are tv. 17. § (6) alapján haladéktalanul értesíteni köteles a számlavezető pénzintézetet az adósságrendezési eljárás megkezdéséről. Amennyiben Ön, mint adós más pénzintézetnél adósságrendezési eljárást kezdeményezett, úgy az alábbi nyomtatvány kitöltésével és társaságunkhoz való eljuttatásával tehet eleget tájékoztatási kötelezettségének.

Abban az esetben, amennyiben Ön a társaságunk felé fennálló tartozásával kapcsolatban nem rendelkezik a Családi Csődvédelmi Szolgálat kitöltési útmutatójában szereplő, az adósságrendezési kérelemhez csatolandó valamennyi szerződéses irattal, akkor a társaságunk felé fennálló tartozásai vonatkozásában, a társaságunknál rendelkezésre álló iratokról másolatot kérhet a kijelölt ügyfélszolgálati irodáinkban. Az alábbi kérelmen azon iratokat szükséges megjelölnie, amely iratokkal nem rendelkezik, és azok megküldését kéri. A másolatokat társaságunk az igénylés átvételétől/beérkezésétől a kérelmező részére postai úton küldi meg.

Amennyiben Ön az adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelmét postai úton kívánja társaságunk részére benyújtani, akkor nyilatkoznia szükséges arról, hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránt nem nyújtott be kérelmet párhuzamosan a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervénél. Javasoljuk, hogy amennyiben társaságunk részére küldi meg a kérelmét, akkor a kérelemmel egyidejűleg szíveskedjen az alábbi nyilatkozatot kitölteni, és azt a kérelemcsomaggal együtt szíveskedjen megküldeni.